Kriminálna činnosť

Kriminálna činnosť osôb okolo poisťovne Rapid life životná poisťovňa nesúvisí priamo s poškodzovaním spotrebiteľov. Iba dotvára obraz o manažéroch poisťovne a o ich vzťahu k etike, slušnosti, zákonu, zákonnosti. Preto sa tejto kauze venujeme len okrajovo.

Osoby podieľajúce sa na riadení poisťovne Rapid life životná poisťovňa, a. s. JUDr. J. Š. a Ing. P. T. obžalovala prokurátorka úradu špeciálnej prokuratúry generálnej prokuratúry zo zločinu falšovania, pozmeňovania a neoprávnenej výroby peňazí a cenných papierov podľa § 270 ods. 2, ods. 4 Trestného zákona v súbehu s trestným činom podvodu podľa § 221 ods. 1, ods. 4 písm. a) Trestného zákona. Týchto trestných činov sa mali dopustiť v spolupáchateľstve.

Špecializovaný trestný súd Pezinok, pracovisko Banská Bystrica, rozsudkom z 13. júla 2015 obžalovaných oslobodil rozsudkom so sp. zn. BB-4T/32/2013. Na obžalovaných preto treba hľadieť ako na nevinných.

Prokurátorka Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky sa proti rozsudku odvolala.

Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesením so. zn. 4To/12/2015 zrušil prvostupňový oslobodzujúci rozsudok Špecializovaného trestného súdu, pracovisko Banská Bystrica, a vec mu vrátil na nové konanie a rozhodnutie.

25. mája 2018 senát Špecializovaného trestného súdu, pracovisko Banská Bystrica, po vrátení skoršieho oslobodzujúceho rozsudku, opäť oslobodil obžalovaných spod obžaloby, pretože sa nepodarilo dokázať, že sa skutok stal. Prokurátorka Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky sa proti rozsudku odvolala, stanovisko poškodených nie je známe.

O odvolaní prokurátorky Úradu Špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky rozhodol Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesením so sp. zn. 3To/8/2018 zo dňa 5. decembra 2018 tak, že ho zamietol. Ing. Mgr. P. T. a JUDr. J. Š. sú teda právoplatne nevinní.