O tejto webstránke

Webstránku www.menoruze.sk pripravilo a aktualizuje občianske združenie Úžera.org. Občianske združenie Úžera.org je spotrebiteľskou organizáciou, nachádza sa aj v zozname spotrebiteľských organizácii uverejnenom v oznámení Komisie v Úradnom vestníku EÚ, C 87, strana 1, zo 4. 3. 2016.

Účelom webstránky je informovať. Nie je účelom webstránky ponúkať pomoc okradnutým klientom. Nevylučujeme, že v individuálnych prípadoch pomoc poskytneme. Z kapacitných dôvodov to však nemôžeme sľúbiť.