Rapid life za každú cenu

Poisťovňa Rapid life životná poisťovňa, a. s. sa napriek početným škandálom vo svojom “podnikaní” nevzdáva. Trestné oznámenie pre trestný čin ohovárania a ohrozenia obchodného, bankového, poštového, telekomunikačného a daňového tajomstva podaného poisťovňou ostalo bez odozvy, pokúša sa na to ísť žalobou.

Poisťovňa Rapid life životná poisťovňa, a. s. sa napriek početným škandálom vo svojom “podnikaní” nevzdáva. Trestné oznámenie pre trestný čin ohovárania a ohrozenia obchodného, bankového, poštového, telekomunikačného a daňového tajomstva podaného poisťovňou ostalo bez odozvy, pokúša sa na to ísť žalobou.

Žalovaným je aj naše občianske združenie. Okremospravedlnenia v RTVS sa dožadujú aj zaplatenia sumy 25 tisíc eur. Údajne sme poškodili “dobré meno” poisťovne Rapid life životná poisťovňa vyjadreniami v relácii RTVS (STV) Občan za dverami odvysielanej 6. 9. 2015. Žaloba formálne občianskemu združeniu zatiaľ doručená nebola (zrejme kvôli nesprávnym/neaktuálnym údajom; o správnych údajoch sme už informovali súd). Podľa našich informácii poisťovňa Rapid life životná poisťovňa zažalovala aj redaktorku STV (tiež kvôli ochrane “dobrého mena”, ale nie v súvislosti s touto odvysielanou reláciou v RTVS; ide o inú redaktorku, než tú, ktorá pripravila reportáž). O priebehu konania Vás budeme informovať.

Žalobu poisťovne Rapid life životná poisťovňa si môžete stiahnuť tu.

Prečítať si môžete aj zápisnicu z výsluchu na základe trestného oznámenia poisťovne Rapid life životná poisťovňa.