Súdne spory

Aktuálne evidujeme tieto spory na ochranu dobrého mena poisťovne Rapid life životná poisťovňa, a. s. (žalobu teda vždy podala poisťovňa)

  • Okresný súd Nové Zámky, sp. zn. 9C/238/2016 (to je “náš” spor žalobcu Rapid life životná poisťovňa proti žalovaným 1. Úžera.org, 2. Roman Jurík; žaloba pôvodne podaná na Okresnom súde Bratislava V, na základe námietky miestnej príslušnosti žalovaného v 1. rade vec postúpená na Okresný súd Nové Zámky, konanie je už právoplatne zastavené
  • Okresný súd Humenné, sp. zn. 10C/143/2016: konanie zastavené pre späťvzatie žaloby,
  • Okresný súd Košice I, sp. zn. 24C/100/2013: Okresný sud Košice I žalobu zamietol rozsudkom zo 7. 2. 2017, na základe odvolania žalobcu Krajský súd v Košiciach rozsudkom so sp. zn. 9Co/285/2017 rozsudok Okresného súdu Košice I potvrdil (priebeh sporu na webe otvorenesudy.sk),
  • Okresný súd Bratislava IV, sp. zn. 9C/490/2015, konanie zastavené uznesením pre späťvzatie žaloby.