Ústavný súd vyrubil poisťovni Rapid life 60 eur

Poisťovňa Rapid life životná poisťovňa, a. s. okrem toho, že obťažuje tisíce svojich klientov exekúciami a krátením plnení zo životného poistenia, a okrem podávania žalôb na ochranu dobrého mena, sa rada sťažuje na Ústavnom súde Slovenskej republiky. Nejde síce o takého kverulanta, ako napríklad POHOTOVOSŤ, s. r. o., ktorej sa takmer podarilo paralyzovať činnosť ústavného súdu aj najvyššieho súdu. Ale zdá sa, že ústavný súd má plné zuby už aj poisťovne Rapid life.

Takto podala poisťovňa Rapid life ústavné sťažnosti pre údajné porušenie základných práv viacerými všeobecnými súdmi, o ktorej ústavný súd rozhoduje v konaní pod sp. zn. I. ÚS 440/2016. O sťažnostiach zatiaľ procesne rozhodol ústavný súd uznesením zo 7. 7. 2016. Ústavný súd prikročil de facto k sankcii, vyrubeniu súdneho poplatku vo výške 60 eur.

Podľa bodu 7 odôvodnenia uznesenia: „Podľa § 35 ods. 2 zákona o ústavnom súde v konaní o sťažnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb podľa čl. 127 ústavy, ak ide o skutkovo a právne obdobné veci, o ktorých už ústavný súd v minulosti rozhodol a v ktorých navrhovateľ nebol úspešný, uloží ústavný súd uznesením navrhovateľovi povinnosť zaplatiť súdny poplatok za jedenástu a každú ďalšiu sťažnosť, ktorá bola tým istým navrhovateľom podaná na ústavnom súde v jednom kalendárnom roku.

Poisťovňa súdny poplatok nezastavila, preto ústavný súd uznesením z 9. novembra 2016 so sp. zn. I. ÚS 440/2016-18 konanie o ústavných sťažnostiach zastavil.

onlinelogomaker-012016-1815 Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 440/2016-9
onlinelogomaker-012016-1815 Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 440/2016-18