Úžera.org už nie je žalovaným

Ako sa Vás snažíme informovať, na Okresnom súde Nové Zámky sa vedie spor žalobcu Rapid life životná poisťovňa, a. s. proti žalovaným 1. Úžera.org, 2. Roman Jurík, na ochranu dobrej povesti, so sp. zn. 9C/238/2016. Súd uznesením z 25. 10. 2016 zastavil konanie vo vzťahu k občianskemu združeniu Úžera.org.

Uznesenie bolo zatiaľ doručené len žalovanému v 2. rade. Právnej zástupkyni občianskeho združenia Úžera.org (Dr. Zuzana Wagner LL.M.) bolo uznesenie doručené dňa 23. novembra 2016.

Okresný súd Nové Zámky uznesenie odôvodnil tým, že žalobca (poisťovňa Rapid life životná poisťovňa, a. s.) zažalovala neexistujúci subjekt. Žaloba totiž smerovala proti občianskemu združeniu Advokát spotrebiteľov. Také občianske združenie však v čase podania žaloby neexistovalo. Neexistovalo ani v čase prípravy televíznej reportáže odvysielanej na Dvojke RTVS dňa 6. 9. 2015.

Predpokladáme, že žalobca sa proti uzneseniu odvolá. V takom prípade bude o odvolaní rozhodovať Krajský súd v Nitre.

Náš komentár

Plne sa stotožňujeme s názorom súdu, že poisťovňa mala zažalovať existujúci subjekt. Ďalšie argumenty zverejníme z taktických dôvodov až keď nám súd doručí odvolanie proti uzneseniu, pokiaľ ho poisťovňa podá.

onlinelogomaker-012016-1815 Uznesenie Okresného súdu Nové Zámky, sp. zn. 9C/238/2016-97